Сертификати

ISO 9001:2008

Сертификат за одобрение по стандарт

ISO 14001:2004

Сертификат за одобрение по стандарт

Геотекстилни материали

Сертификат за съответствие на Геотекстилни материали

Filtex 130 LK

Сертификат за клас филтърен материал Filtex 130 LK

Filtex 205d

Сертификат за клас на филтърен материал Filtex 205d

Filterm 250

Сертификат за клас на филтърен материал