Сертификати

OEKO-TEX

ISO 9001:2015

Сертификат за съответствие с ISO 9001:2015

Геотекстилни материали

Сертификат за съответствие на Геотекстилни материали

Filtex 130 LK

Сертификат за клас филтърен материал Filtex 130 LK

Filtex 205d

Сертификат за клас на филтърен материал Filtex 205d

Filterm 250

Сертификат за клас на филтърен материал