Сертификати

OEKO-TEX

ISO 9001:2015

Сертификат за съответствие с ISO 9001:2015

Filtex 130 LK

Сертификат за клас филтърен материал Filtex 130 LK

Filtex 205d

Сертификат за клас на филтърен материал Filtex 205d

Filterm 250

Сертификат за клас на филтърен материал