Устойчиво развитиe

Юта АД се фокусира върху намаляване на негативните последици за околната среда в следствие на производствения процес и непрекъснато работи за намаляване на енергийното потребление и въвеждане на енергийно ефективни практики. Ние сме в партньорски отношения с нашите доставчици с цел продуктите, които използваме в производствения процес да нямат негативно влияние върху околната среда.

Политика по качеството 2021