Адхезивно свързани плоскостни нетъкани материалиизработват се от синтетични влакна или смеси от тях, свързани на фулард с полиакрилатна дисперсия във вид на пяна.
Технически данни:
  • Площна маса - 35-85 gr/m2
  • Максимална ширина - 2200 mm
  • Диаметър на рулата - до 600 mm (стандартна шпула 75 mm)
  • НТМ-S – от 100% полипропилен
  • Площна маса – от 12- 100 gr/m2
Приложение - плоскостните нетъкани материали намират широко приложение като помощни шевни материали; подложки за промазване с поливинилхлорид, полиуретан, полиетилен, полиакрилати и други; основа за изработване на хидроизолации; основа за пигментен печат; подложен материал при фигурално прошиване; подложен материал за бродиране.