Иглонабити текстили

Иглонабитите текстили са ефективно и лесно решение за укрепване на субстрати, насипи и склонове. Те се използват успешно при строителството на тротоари, пътища или магистрали. Обикновено се използват при укрепване на водни и земната проекти, за да подсилят земята, склоновете, насипите, докато подсигуряват дренаж.

Юталин

Нетъкан текстилен материал, изработен от синтетични влакна чрез иглонабиване.

Нашето семейство продукти Юталин намира приложение най-често като структурирана подплата за облекло и аксесоари (шапки, колани)

Базово тегло: 80-500 г/м2
Макс. ширина: ≤210 см
Цвят: бял

Юталин 65Л – Хидроизолационен лист

Юталин 65Л е проектиран като хидроизолационен слой за строителната индустрия.

Основно тегло: 65,110,250 г/м2
Макс. ширина: ≤200 см
Цвят: бял

Юталин ГЕО

Нетъкан иглонабит Юталин ГЕО. Намира приложение е в строителната индустрия като дренаж, облицовка, подсилване на почвата и в пътното строителство.

Базово тегло: 260 300 500 г/м2
Макс. ширина: ≤210 см
Цвят: бял, черен