Нетъкани текстилни материали изработени чрез иглонабиване. Предлагат се следните разновидности:
 • Юталин - нетъкан текстилен материал, изработен от синтетични влакна чрез иглонабиване;
 • Юталин Л - допълнително заздравен с полиакрилатни дисперсии нетъкан текстилен материал;
 • Ютекс - иглонабит нетъкан текстилен материал с междинна армировка, с повишена устойчивост и здравини;
 • Геотекс - Иглонабити нетъкани текстилни материали за геотекстили;
 • Юталин Т – иглoнабит материал, допълнително заздравен чрез термообработка;
 • Юталин К - иглонабит материал, който се характеризира с допълнително каландриране и заглаждане;
      Технически данни:
 • Площна маса - 80 - 500 gr/m2;
 • Максимална ширина - 2100 mm;
 • Диаметър на рулата - до 600 mm;
    Иглонабитите нетъкани текстилни материали намират приложение както следва:
 • Юталини - като помощни шевни материали за вложки и раменни подложки, топъл хастар и др.; помощен материал за мебелна и обувна промишленост; като основа за промазване с полиакрилатни дисперсии;  като основа за наслояване с термопласти.
 • Юталин 65Л - материал за изработване на хидроизолации;
 • Геотекс - укрепващ материал за пътно строителство; дренажи на терени; при строителство на игрища / вкл. за голф/; за предотвратяване на почвени ерозии;