Тапицерската вложка е обемен нетъкан текстилен материал, изработван от кокосови влакна, свързани чрез напръскване с бутадиен-стиролови дисперсии, пресовани и разкроени във вид на плоскости. Предлагат се следните разновидности:
  • Тапицерска вложка Е - единични плоскости
  • Тапицерска вложка М - многослойни плоскости
 
 
Технически данни:
  • Плътност - 60-110 kg/m3
  • Размери на плоскостите*: (1) дебелина - от 10; 15; 20; 30 mm**; (2) Максимална ширина - 1800 mm; (3) Максимална дължина - 2000 mm;
*Плоскостите от кокосови влакна могат да се разкрояват по желание на клиентите
**Плоскостите от кокосова вложка могат да се слепват, като се получават многослойни блокове с размери удовлетворяващи изискванията на клиентите.