Филтърни материали

Филтърните материи са предназначени за производство на въздушни филтри за грубо прахоулавяне. Ползват се в автомобилната промишленост, предварително филтриране във вентилационни системи, климатични инсталации и др.

Филмат 40

EN 779 Клас: G1
EUROVENT Клас: EU1

Базово тегло: 40 г/м2
Макс. Ширина: ≤220 см

Филмат 65

EN 779 Клас: G2
EUROVENT Клас: EU2

Базово тегло: 65 г/м2
Макс. Ширина: ≤220 см

Филтекс 80

EN 779 Клас: G1
EUROVENT Клас: EU1

Base Weight: 80 г/м2
Max. Width: ≤360 см

Филтекс 120

EN 779 Клас: G2
EUROVENT Клас: EU2

Базово тегло: 120 г/м2
Макс. Ширина: ≤360 см

Филтекс 200

EN 779 Клас: G2
EUROVENT Клас: EU2

Базово тегло: 200 г/м2
Макс. Ширина: ≤360 см

Филтекс 130 ЛК

EN 779 Клас: G3
EUROVENT Клас: EU3

Базово тегло: 130 г/м2
Макс. Ширина: ≤ 160 см

Филтекс 205 Д

EN 779 Клас: G4
EUROVENT Клас: EU4

Базово тегло: 205 г/м2
Макс. Ширина: ≤360 см

Филтекс 220 МД

EN 779 Клас: G3
EUROVENT Клас: EU3

Базово тегло: 220 г/м2
Макс. Ширина: ≤360 см

Филтерм 250

EN 779 Клас: G3
EUROVENT Клас: EU3

Базово тегло: 250 г/м2
Макс. Ширина: ≤ 160 см

Филтекс260

EN 779 Клас: G3
EUROVENT Клас: EU3

Base Weight: 260 г/м2
Max. Width: ≤210 см