Юта АД е производител на богата гама изделия, предназначени за употреба от крайни потребители. Характерно за производствения процес на крайните изделия е факта, че влаганите материали в голяма степен са собствено производство, което е гарант за високо качество и произход както на влаганите материали, така и на получените крайни изделия.