Ютекс Холдинг АД е публично акционерно дружество, профилирано в областта на  придобиването, управлението, оценката и продажбата на дялове в български и чуждестранни дружества.

Ютекс Холдинг АД е мажоритарен акционер в следните производствени предприятия:

 

 

 Албена-С АД е българско предприятие от шивашкия сектор, позиционирано в град Сливен, България. 

 Славянка АД е първото българско предприятие за производство на стерилизирани рибни консерви, ситуирано в гр. Бургас, България. 

   Юта АД е дългогодишен производител на леки и среднограмажни изделия от нетъкан текстил, позиционирано в гр. Русе, България.