Юта АД е основана през 1929 година в Русе и има дългогодишен опит в производството на нетъкан текстил и изделия от него. Нашите производствени мощности са позиционирани в индустриалната зона на гр. Русе и се разпростират на повече от 40 000 кв. м.  Разработените технологии са разнообразни и включват адхезивно свързване, топлинно свързване, иглонабиване, както и комбинации от тях, благодарение на което нашите продукти отговарят на най-високите стандарти за качество.

ИНДУСТРИАЛНИ ПРОДУКТИ

Продукти, приложими в различни икономически отрасли

Виж повече

КРАЙНИ ПРОДУКТИ

Изделия от нетъкан текстил, предназначени за крайния потребител

Виж повече

УСЛУГИ

Дейности, прибавящи стойност към клиентските продукти

Виж повече