Сертификати

Юта АД притежава следните Сертификати за одобрение:

 

          Сертификат за одобрение по стандарт ISO 9001:2008

 

          Сертификат за одобрение по стандарт ISO 14001:2004

Юта АД притежава сертификати, удостоверяващи определени характеристики за следните свои продукти:

          

          Сертификат за клас филтърен материал Filtex 130 LK

 

          Сертификат за клас на филтърен материал Filtex 205d

 

          Сертификат за клас на филтърен материал Filterm 250

 

          Сертификат за съответствие на Геотекстилни материали